Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-09-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ № 36

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 16 нэхэмжлэл хүлээн авч, 1 нэхэмжлэлийг хүлээн ава

Огноо: 2022-09-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 3 дугаар улиралд нийт 1070 нэхэмжлэлийг хүлээн авсан нь 2021 оны 3 дугаар улиралтай харьцуулахад 58 нэхэмжлэл бага буюу 5,5% буурсан үзүүлэлттэй байна.

Огноо: 2022-09-26  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн сургалт, судалгааны багийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Т.Батхишиг шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудад “Эд мөрийн баримт хүлээн авах, хадгалах, устгах, буцаан олгох” сэдвээр сургалт зохион байгу

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?