Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-09-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хамтарсан уулзалт зохион байгууллаа

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны ажлын төлөвлөгөөнд заасны дагуу хууль сурталчлах, түүний хэрэгжилтийн талаар хамтран ажиллах, санал солилцох зорилгоор тус шүүхээс Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга

Огноо: 2023-09-08  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

“Шүүхийн мэдээлэл” жишиг самбарыг байршууллаа

Шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Шүүхийн мэдээлэл” жишиг самбарыг бэлтгэж шүүхийн үйлчилгээний хэсэгт байршууллаа.

Огноо: 2023-08-16  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?