Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2019-12-06  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ № 22

2019 оны 11 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 36 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өд

Огноо: 2019-12-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Сургалтанд сууж, мэдээлэл сонслоо

Хүний эрхийн үндэсний комиссын ажлын албаны Хүний эрхийн боловсрол, судалгааны хэлтсийн дарга Г.Агар-Эрдэнэ, Гомдол, хяналт шалгалтын хэлтсийн дарга Т.Ихтамир нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг Хөвсгөл аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийт хуулийн байгуул

Огноо: 2019-12-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №37

Тус шүүх нь 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 10 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?