Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2023-04-27  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

мэдэгдэл

мэдэгдэл

Огноо: 2023-04-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын төрийн албаны тусгай шалгалтын зар

Төрийн албаны зөвлөлийн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх салбар зөвлөлөөс шүүхийн захиргааны байгууллагын удирдах болон гүйцэтгэх 124 албан тушаалын сул орон тоог зарлаж байна. Дараах хүснэгтээс сул орон тооны мэдээллийн хүлээн авна уу.

Огноо: 2023-04-17  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?