Мэдээ мэдээлэл
Огноо: 2022-01-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2022 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 40 нэхэмжлэл хүлээн авч, 2 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна.

Огноо: 2022-01-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 7 хоног тутмын хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ №02

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 7 хоног тутмын хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ №02

Цааш нь

Иргэн танд

Иргэн таны эрх ашиг зөрчигдсөн гэж үзвэл шүүхэд хэрхэн хандах мөн шүүхтэй болон шүүхийн захиргааны ажилтантай холбоотой санал, хүсэлт байвал дараах талбараас мэдээлэл авна уу.

Та шүүхэд итгэдэг үү?