ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-ныөдрөөс 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 11 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2018 оны 9 дүгээр сарын 10-ныөдрөөс 2018 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар нийт 9 хэрэг... Дэлгэрэнгүй

14-09-2018, 07:44
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2018 оны 9 дүгээр сарын 03-ныөдрөөс 2018 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 22 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2018 оны 9 дүгээр сарын 03-ныөдрөөс 2018 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар нийт 16 хэрэг... Дэлгэрэнгүй

14-09-2018, 07:34
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2018 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2018 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 13 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2018 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2018 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нийт 5 хэрэг... Дэлгэрэнгүй

14-09-2018, 07:26
2018.09.10-2018.09.14-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.09.10-2018.09.14-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Мягмар гараг 2018.09.11 1 Г.Даваахүү 9/11/2018 9:30 Б.Базаррагчаа   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Г.Даваахүү 9/11/2018 10:00 Ц.Эрдэнэхишиг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 3 Г.Даваахүү 9/11/2018 10:30 ... Дэлгэрэнгүй

7-09-2018, 09:20
2018.09.03-2018.09.07-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.09.03-2018.09.07-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Мягмар гараг 2018.09.04 1 Н.Бямбасүрэн 9/4/2018 9:00 Д.Батхуяг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Н.Бямбасүрэн 9/4/2018 9:30 Г.Хачинсүрэн Ц.Батсүх Гэрлэлт цуцлуулж, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай 3 Н.Бямбасүрэн 9/4/2018 ... Дэлгэрэнгүй

31-08-2018, 09:12
2018.08.20-2018.08.24-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.08.20-2018.08.24-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.08.20 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Г.Даваахүү 8/20/2018 16:00 Л.Баярдалай   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Г.Даваахүү ... Дэлгэрэнгүй

17-08-2018, 09:05
2018.08.13-2018.08.17-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.08.13-2018.08.17-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.08.13 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Б.Мөнхтуяа 8/13/2018 9:00 Г.Мөнхцэцэг Б.Ганзориг 9,417,496 төгрөг гаргуулах тухай Мягмар гараг 2018.08.14 ... Дэлгэрэнгүй

10-08-2018, 08:37
2018.07.16-2018.07.20-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.07.16-2018.07.20-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.07.16 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Л.Эрдэнэбат 7/16/2018 9:00 Д.Отгонбаяр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Л.Эрдэнэбат ... Дэлгэрэнгүй

9-07-2018, 07:06

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО