2018.12.10-2018.12.14-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.12.10-2018.12.14-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.12.10 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Г.Даваахүү 12/10/2018 9:00 Н.Алтансүх А.Үүрийнбаяр Гэрлэлт цуцлуулах тухай 2 Н.Бямбасүрэн 12/10/2018 ... Дэлгэрэнгүй

7-12-2018, 08:29
2018.12.03-2018.12.07-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.12.03-2018.12.07-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.12.03 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Б.Мөнхтуяа 12/3/2018 9:30 Хөвсгөл АЗЗА ТӨХК Төрийн байгууллага Н.Болд-Эрдэнэ нар 52.212.120 төгрөг гаргуулах тухай ... Дэлгэрэнгүй

30-11-2018, 09:32
2018.11.27-2018.11.30-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.11.27-2018.11.30-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Мягмар гараг 2018.11.27 1 Б.Мөнхтуяа 11/27/2018 9:00 Д.Оюунцэцэг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Б.Мөнхтуяа 11/27/2018 9:30 Н.Ариунжаргал Д.Баттөгс Гэрлэлт цуцлуулах тухай 3 Б.Мөнхтуяа 11/27/2018 10:00 Хаан ... Дэлгэрэнгүй

23-11-2018, 09:20
2018.11.19-2018.11.23-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.11.19-2018.11.23-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.11.19 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Н.Бямбасүрэн 11/19/2018 9:00 Д.Гантөгс   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай Мягмар гараг 2018.11.20 ... Дэлгэрэнгүй

17-11-2018, 03:11
2018.11.12-2018.11.17-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.11.12-2018.11.17-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.11.12 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Б.Отгонбямба 11/12/2018 9:00 Ч.Мягмарсүрэн   Ажиллаж байсан байдал, эрх олгосон баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр... Дэлгэрэнгүй

7-11-2018, 08:52
2018.11.05-2018.11.09-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.11.05-2018.11.09-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.11.05 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Н.Бямбасүрэн 11/5/2018 9:00 Б.Отгонтуяа   Иргэний эрх зүйн харилцаанд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн... Дэлгэрэнгүй

2-11-2018, 09:00
2018.10.29-2018.11.02-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.10.29-2018.11.02-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.10.29 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Н.Бямбасүрэн 10/29/2018 9:00 Л.Дамдинсүрэн Д.Билгээ-гуравдагч этгээд Үрчлэлт хүчингүйд тооцуулах тухай 2 ... Дэлгэрэнгүй

29-10-2018, 01:37
2018.10.22-2018.10.26-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.10.22-2018.10.26-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг  2018.10.22 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Н.Бямбасүрэн 10/22/2018 9:00 Г.Гэнэн   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай 2 Н.Бямбасүрэн ... Дэлгэрэнгүй

22-10-2018, 02:12

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО