2018.03-19-2018.03.23-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.03-19-2018.03.23-ны өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

  Даваа гараг  2018.03.19 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага 1 Л.Эрдэнэбат 3/19/2018 9:00 Б.Түмэн-Өлзий Б.Бүүвэй 3,000,000 төгрөг гаргуулах тухай 2 ... Дэлгэрэнгүй

19-03-2018, 10:05
2018.03-12-2018.03.16-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.03-12-2018.03.16-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.03-12-2018.03.16-ний өдрийг хүртэлх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар Даваа гараг 2018.03.12 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч ... Дэлгэрэнгүй

9-03-2018, 17:12
2018.02.19-2018.02.23-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.02.19-2018.02.23-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Лхагва гараг  2018.02.21 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн   Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага   1 Б.Отгонбямба 2/21/2018 9:30 Н.Энхтөр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай   2 ... Дэлгэрэнгүй

15-02-2018, 11:14
2018.02.05-2018.02.09-ний өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.02.05-2018.02.09-ний өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

БАТЛАВ. ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР 2018.02.05-2018.02.09-ний өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар Даваа гараг 2018.02.05 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут ... Дэлгэрэнгүй

2-02-2018, 18:03
2018.01.29-2018.02.02-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.01.29-2018.02.02-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

№ Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага   1 Б.Мөнхтуяа 1/29/2018 9:00 Л.Мягмаржав   Ажиллаж байсан байдал... Дэлгэрэнгүй

28-01-2018, 19:10
2018.01.22-2018.01.26-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.01.22-2018.01.26-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

БАТЛАВ. ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР 2018.01.22-2018.01.26-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар Даваа гараг 2018.01.22 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут ... Дэлгэрэнгүй

19-01-2018, 17:36
2018.01.15-2018.01.19-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

2018.01.15-2018.01.19-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар

Даваа гараг 2018.01.15 № Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага   1 Б.Отгонбямба 1/15/2018 9:00 Б.Нармандах ... Дэлгэрэнгүй

14-01-2018, 21:56
2018.01.08-2018.01.12-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар №1 Даваа гараг  2018.01.08

2018.01.08-2018.01.12-ны өдрийг хүртлэх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар №1 Даваа гараг 2018.01.08

№ Даргалагч шүүгч, бүрэлдэхүүн Огноо, цаг, минут Нэхэмжлэгч Хариуцагч Нэхэмжлэлийн шаардлага   1 Б.Мөнхтуяа 1/8/2018 9:30 Я.Нямсүрэн   Ажиллаж байсан байдал... Дэлгэрэнгүй

8-01-2018, 08:46

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО