Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сургалт амжилттай боллоо

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн сургалт амжилттай боллоо

      Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2018 онд шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын иргэдэд зориулсан эхний ээлжийн сургалтыг 2018 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтад хамрагдсан дээрх иргэдэд шүүхийн бүтэц, үйл ажиллагаа,... Дэлгэрэнгүй

29-01-2018, 11:04
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

  1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 10 хүнд холбогдох 12 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан... Дэлгэрэнгүй

26-01-2018, 18:09
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ  №3

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ №3

  1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2018 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрөөс 2018 оны 1 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 44 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2018 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2017 оны 1 дүгээр сарын 19-ны өдрийн байдлаар нийт... Дэлгэрэнгүй

26-01-2018, 09:00
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон  иргэдийг сургалтад урьж байна

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон иргэдийг сургалтад урьж байна

Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгон шалгаруулах, ажиллуулах журамд заасны дагуу Хөвсгөл аймагт оршин суудаг, 25 насанд хүрсэн иргэдээс программын аргаар тохиолдлын журмаар шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийг сонгодог. 2018 онд тус шүүхийн шүүх хуралдаанд иргэдийн төлөөлөгчөөр сонгогдсон... Дэлгэрэнгүй

25-01-2018, 14:23
Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн  анхан шатны шүүхийн 2017 оны шүүх таслах ажиллагааны мэдээ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны шүүх таслах ажиллагааны мэдээ

Хөвсгөл аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2017 онд 44 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас 6 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах, буцаах, шилжүүлэх ажиллагаа хийж, 39 хэргийг хянан шийдвэрлэж, тайлангийн эцсийн байдлаар 5 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулж үзвэл захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хүлээн авсан... Дэлгэрэнгүй

23-01-2018, 15:25
Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн  давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны шүүн таслах ажлын тайлан

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны шүүн таслах ажлын тайлан

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2016 онд эрүүгийн 25, иргэний 32 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн бол 2017 онд нийт эрүүгийн 40, иргэний 47 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Эрүү болон иргэний хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байдлаар он тус бүрээр нь харьцуулбал... Дэлгэрэнгүй

23-01-2018, 14:02
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 2018 оны 01 дүгээр сарын 19-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 8 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

23-01-2018, 09:45
Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн  анхан шатны шүүхийн 2017 оны шүүн таслах ажлын тайлан

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны шүүн таслах ажлын тайлан

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь Монгол Улсын Шүүх байгуулах тухай хуулиар 2015 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр байгуулагдсан бөгөөд Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1.6-д зааснаар анхан шатны шүүх юм. Тус шүүх нь 2017 онд сахилга хариуцлага, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилт тавин ажиллаа.... Дэлгэрэнгүй

18-01-2018, 09:28

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО