Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн хянан шийдвэрлэх ажиллагаа

2017.09.11-2017.09.15 Д/д Шүүхийн нэр Хүлээн авсан нэхэмжлэл Хүлээн авахаас татгалзсан нэхэмжлэл Захиргааны хэрэг үүсгэсэн ХХША-нд Хугацаа хэтэрсэн хэргийн тоо ... Дэлгэрэнгүй

22-09-2017, 15:39
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ №37

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ №37

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2017 оны 9 дүгээр сарын 18-ныөдрөөс 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 40 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2017 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 2017 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрийн байдлаар нийт 13 хэрэг... Дэлгэрэнгүй

22-09-2017, 12:34
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №25

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №25

  1Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 09 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 4 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн... Дэлгэрэнгүй

22-09-2017, 08:59
Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүй, харилцаа хандлагын талаар иргэдээс авсан санал асуулгын нэгдсэн дүн

Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүй, харилцаа хандлагын талаар иргэдээс авсан санал асуулгын нэгдсэн дүн

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүй, харилцаа хандлага, үйлчилгээний стандартыг төлөвшүүлэх, иргэдийн эрэлт хэрэгцээг судлах зорилгоор 2017 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 15-ны өдрийн хооронд санал асуулга авлаа. Санал асуулгыг хайрцгаар нууц байдлаар авч дүнг нэгтгэсэн бөгөөд иргэд өөрийн үзэл бодлоо... Дэлгэрэнгүй

21-09-2017, 16:39
Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн  хугацааг сунгасан тухай

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг сунгасан тухай

  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2017 оны 85, 86 дугаар тушаалаар зарласан анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн суурь шалгалт, давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч, хяналтын шатны шүүхийн шүүгч, ерөнхий шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцох нэр дэвшигчдийн материалыг 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас 09... Дэлгэрэнгүй

18-09-2017, 15:53
Сумдад нүүдэллэн ажиллалаа

Сумдад нүүдэллэн ажиллалаа

  Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Л.Эрдэнэбат, Шүүхийн зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхзориг, Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн эвлэрүүлэн зуучлагч Ч.Батсүх, шүүгчийн туслах Б.Манлайбаяр, жолооч М.Уламбадар нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2017 оны 9... Дэлгэрэнгүй

18-09-2017, 15:08
Сургалт зохион байгуулав

Сургалт зохион байгуулав

  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/44 тоот тушаалаар шинэчлэн баталсан "Шүүхийн шийдвэрийг цахим санд байршуулах журам”-аар Шүүхийн мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн Э.Лхагва-Очир, Улсын Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны... Дэлгэрэнгүй

18-09-2017, 14:55
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ №36

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ №36

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 23 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2017 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2017 оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн байдлаар нийт 10... Дэлгэрэнгүй

15-09-2017, 15:30

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО