Шүүгчдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил болголоо

Шүүгчдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ил болголоо

        Авлигын эсрэг хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Монгол Улсын бүх шатны шүүхийн шүүгчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн www.judcouncil.mn цахим хуудасны www.judcouncil.mn/hashom.html хэсэгт байршууллаа.          Шүүхийн ил тод,... Дэлгэрэнгүй

19-03-2018, 11:13
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №10

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №10

2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 7 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна. Шүүхээс ял шийтгүүлэгсдэд оногдуулсан ялын төрлөөр нь авч үзвэл: ·Торгох ял – 3 хүн ·Нийтэд тустай ажилхийлгэх ял-0 хүн ·Хорих ял-2 хүн ·Хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнссэн-1 хүн ·Хэрэгсэхгүй болгосон-1 хүн 3. Шүүх хуралдаан... Дэлгэрэнгүй

19-03-2018, 09:37
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Эрдэнэчулуун Хөвсгөл аймгийн шүүхэд ажиллаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Эрдэнэчулуун Хөвсгөл аймгийн шүүхэд ажиллаа

  Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Д.Эрдэнэчулуунаар ахлуулсан референт Г.Золбоо нарын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2018 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдөр Хөвсгөл аймгийн шүүхэд ажиллаа. Тэрбээр шүүхийн "Нээлттэй танхим”, "Үйлчилгээний төв”-ийн үйл ажиллагаа, шүүхийн бүтэц зохион байгуулалттайтанилцаж улмаарШүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2017 оны ажлын... Дэлгэрэнгүй

16-03-2018, 15:39
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №09

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №09

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2018 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

12-03-2018, 12:51
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ  № 9

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 7 ХОНОГ ТУТМЫН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ № 9

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 52 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна. 2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал: 2018 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 2018 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн байдлаар нийт 25 хэрэг... Дэлгэрэнгүй

12-03-2018, 09:09
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №08

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №08

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2018 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 2018 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 4 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

6-03-2018, 11:45
Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагатай уулзалт ярилцлага зохион байгуулав

Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагатай уулзалт ярилцлага зохион байгуулав

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заасан ажлын хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагатай уулзалт ярилцлага зохион байгуулав. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017 оны 02 дугаар сарын... Дэлгэрэнгүй

28-02-2018, 17:21

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО