Шүүхийн архив бичиг хэргийг эрхлэгч З.Өлзийжаргал

Шүүхийн архив бичиг хэргийг эрхлэгч З.Өлзийжаргал "Шүүхийн цахим архив” сургалтад хамрагдав.

"Шүүхийн цахим архив” сургалт 2017 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 28-ны өдрүүдэд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн байранд боллоо. Шүүхийн судалгаа мэдээлэл сургалтын хүрээлэн, Шүүхийн төрөлжсөн архивтай хамтран зохион байгуулсан энэхүү сургалтад шүүхийн 40 тамгын газрын архив-бичиг хэргийн эрхлэгч танхимын хэлбэрээр, 9 архивч онлайн хэлбэрээр хамрагдсан... Дэлгэрэнгүй

2-05-2017, 13:54
Их-Уул, Рашаант сумдад ажиллалаа.

Их-Уул, Рашаант сумдад ажиллалаа.

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчилах, нээлттэй ил тод байдлыг хангах, шүүхийн шинэтгэлийн 10 үр дүн, Эвлэрүүлэн зуучлал, Иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо ач холбогдлын талаар сурталчилан таниулах, иргэдийн санал хүсэлтийг сонсох зорилгоор Хөвсгөл аймгийн Их-Уул, Рашаант суманд 2017 оны 4 дүгээр... Дэлгэрэнгүй

2-05-2017, 13:53
Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллах хүмүүсийн материалыг хүлээн авч байна.

Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллах хүмүүсийн материалыг хүлээн авч байна.

      Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын эвлэрүүлэн зуучлагчийн сул 1 орон тоонд ‘’Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль’’-ийн 9 дүгээр зүйлд заасан шаардлага хангасан, уг ажлын байранд ажиллах хүсэлтэй эвлэрүүлэн зуучлагчид дараах материалыг бүрдүүлэн тус газарт авчирч өгнө үү.
1.Улаанбаатар... Дэлгэрэнгүй

1-05-2017, 12:36
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №15

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №15

1Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 3 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

1-05-2017, 09:34
“Шүүхийн сэтгэл судлал” сэдвээр  сургалт зохион байгуулав

“Шүүхийн сэтгэл судлал” сэдвээр сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс "Шүүхийн сэтгэл судлал” сэдэвт сургалтыг нийслэл болон орон нутгийн шүүхүүдийн шүүгч нарын дунд 2017 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулсан билээ. Уг сургалтын зорилго нь шүүгч хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаандаа хувь хүний онцлогтоо тохирсон стрессийг даван туулах аргуудыг эзэмших, шууд бус... Дэлгэрэнгүй

27-04-2017, 16:59
Ажлын хэсэг хуралдлаа

Ажлын хэсэг хуралдлаа

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А25 тоот тушаалаар байгуулагдсан "Шүүхийн захиргааны ажилтны мэргэжлийн ур чадварын улсын уралдаан”-ыг зохион байгуулах, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсэг өнөөдөр хуралдлаа. Ажлын хэсгийг Шүүхийн хүний нөөцийн газрын дарга... Дэлгэрэнгүй

26-04-2017, 14:30
АРДЫН ҮГ: Итгэл даах хараат бус шүүгч

АРДЫН ҮГ: Итгэл даах хараат бус шүүгч


Шүүхийн шинэтгэлийн хүрээнд хийгдсэн нэг асуудал бол шүүгчийн хараат бус байдлыг сайжруулсан явдал. Шүүгч нар эдийн засгийн хувьд бусад мэргэжлийн хүмүүсээс ялгаагүй байсан нь бусдын нөлөөнд автах эрсдэлтэй байв. Санхүүгийн хувьд бусдаас хараат байдалд ажиллаж хэтэрхий нэг талыг барьсан шийдвэр гаргасан... Дэлгэрэнгүй

25-04-2017, 16:22
Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №14

Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №14

1.Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2017 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдрөөс 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 15 хүнд холбогдох 11 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна. 2.Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэсэн байдал: Мөн хугацаанд 8 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.... Дэлгэрэнгүй

24-04-2017, 09:55

Map

Баян-Өлгий аймаг

Увс аймаг

Ховд аймаг

Говь-Алтай аймаг

Завхан аймаг

Хөвсгөл аймаг

Архангай аймаг

Баянхонгор аймаг

Өмнөговь аймаг

Өвөрхангай аймаг

Дундговь аймаг

Дорноговь аймаг

Хэнтий аймаг

Дорнод аймаг

Сүхбаатар аймаг

Төв аймаг

Нийслэл

Говь-сүмбэр аймаг

Орхон аймаг

Сэлэнгэ аймаг

Дархан-Уул аймаг

Булган аймаг


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ

ЗАСГЫН ГАЗАР

ХЯНАЛТЫН ШАТНЫ ШҮҮХ

ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХ

АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ЭРХ ЗҮЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ

ШИЙДВЭРИЙН ЦАХИМ САН

ШҮҮГЧДИЙН ХОЛБОО

ШҮҮГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ХОЛБОО