ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ № 13

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 17 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

 

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал:

2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар  Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь нийт 21 хэрэг шийдвэрлэсэн :

 • Шүүх хуралдаанаар 19 хэрэг
 • Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 2 хэрэг
 • Түдгэлзүүлсэн-1
 • Сэргээсэн-3
 • Хэрэгсэхгүй болгосон-0
 • Нэхэмжлэлийг буцаасан-0
 • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-1
 • Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -1
 • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0
 • Хэрэг шилжүүлсэн-0
 • Шүүх хуралдаан хойшилсон-4 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

63

25

23

3

Энэ 7 хоног

17

21

23

4

 

Мөн өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 147 иргэний хэрэг байна.