ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЭДЭЭ № 14

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2019 оны 5 дугаар сарын 06-ны өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 22 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

 

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал:

2019 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 2019 оны 5 дугаар сарын 03-ны өдрийн байдлаар  Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь нийт 20 хэрэг шийдвэрлэсэн:

 • Шүүх хуралдаанаар 20 хэрэг
 • Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 0 хэрэг
 • Түдгэлзүүлсэн-0
 • Сэргээсэн-2
 • Хэрэгсэхгүй болгосон-0
 • Нэхэмжлэлийг буцаасан-0
 • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-1
 • Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -1
 • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0
 • Хэрэг шилжүүлсэн-0
 • Шүүх хуралдаан хойшилсон-4 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

17

21

23

4

Энэ 7 хоног

22

20

24

4

 

Мөн өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 160 иргэний хэрэг байна.