ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭРҮҮ БОЛОН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 3 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 45 хүнд холбогдох 39 эрүүгийн хэрэг, 1 зөрчлийн хэрэг хүлээн авч 44 хүнд холбогдох 38 эрүүгийн хэрэг, 1 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 2019 оны 3 дугаар улиралд хянан шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэрэг 5.3 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

График 1. Өмнөх оны 3 дугаар улиралтай харьцуулвал:

Үзүүлэлт

 

Нийт

1

Хянан шийдвэрлэсэн бүгд

 

38

2

Шийтгэх, цагаатгах  тогтоолийг хэвээр үлдээсэн

 

 14

3

Шийтгэх, цагаатгах тогтоолд өөрчлөлт оруулсан

 

 7

4

Шийтгэх, цагаатгах тогтоолыг хүчингүй болсон

 

 17

 

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг

хэргийн төрлөөр авч үзвэл

Хэргийн төрөл

 

 

Нийт

1

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх

 

1

2

Хүний эрүүл мэндэл хүнд хохирол санаатай учруулах

 

 

5

3

Хүнийг алах

1

 

4

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол болгоомжгүй учруулах

2

5

Хулгайлах

9

 

6

Мал хулгайлах

6

 

7

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол учруулах

4

 

8

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол болгоомжгүйгээр учруулах

1

9

Хүчиндэх

3

10

Авлигал авах

1

11

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

4

12

Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх

1

Нийт

38

 

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 3 дугаар улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 23 хэрэг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн байна.

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 2019 оны 3 дугаар улиралд хянан шийдвэрлэсэн иргэний хэрэг 17.3 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

Үзүүлэлт

Нийт

Маргааны төрөл

1

Хянан шийдвэрлэсэн бүгд

 

 

3

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

   

    Хөдөлмөр

 

 

   

 

 Гэр бүл

 

 

 

2

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

 

8

5

 

             2

1

3

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

 

8

6

 

1

             

1

4

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон

 

7

7

 

 

0

0