ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ХЭРГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТОЙМ МЭДЭЭ

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

 

2019 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар  сарын 18-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 88 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

 

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал:

 

2019 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн байдлаар нийт 81 хэрэг шийдвэрлэсэн :

·         Шүүх хуралдаанаар 73 хэрэг

·         Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 8 хэрэг шийдвэрлэсэн байна.

·         Түдгэлзүүлсэн-5

·         Сэргээсэн-9

·         Нэхэмжлэлийг буцаасан-0

·         Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-0

·         Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -9

·         Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

·         Хэрэг шилжүүлсэн-0

·         Шүүх хуралдаан хойшилсон- 16 хэрэг байна.

 

Мөн өнөөдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд:

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд: 97 хэрэг байна.