Хөвсгөл аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №19

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 45 нэхэмжлэл хүлээн авсан байна.

2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал:

2020 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 2020 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь нийт 41 хэрэг шийдвэрлэсэн :

-    Шүүх хуралдаанаар 31 хэрэг

-    Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 10 хэрэг, үүнээс

  • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-3
  • Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн -6,
  • Зохигч эвлэрсэн-1

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг:

-    Түдгэлзүүлсэн-6

-    Сэргээсэн-0

Хэргийг:

-    Хэрэгсэхгүй болгосон-5

-    Нэхэмжлэлийг буцаасан-4

-    Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан -2

-    Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-    Хэрэг шилжүүлсэн-0

-    Шүүх хуралдаан хойшилсон-2 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

17

25

24

3

Энэ 7 хоног

45

41

42

2