“ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЯВЦЫГ МЭДЭЭЛЭХ ЦАХИМ СИСТЕМ”-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтсээс 2020 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс орон даяар “Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем” буюу “www.live.shuukh.mn  нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн захиргааны албан хаагчдад цахим болон танхимын сургалт зохион байгууллаа.

Уг сургалтаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 102 дугаар тушаалаар батлагдсан “Шүүх хуралдааны явцыг мэдээлэх цахим систем ашиглах журам”, системийн танилцуулга, ач холбогдлын талаар танилцуулж, систем ашиглах зааварчилгааг өгөв.

Дээрх систем нь иргэд, хэргийн оролцогчдод шүүх хуралдааны явц, бүрэлдэхүүн, хэргийн оролцогчдын мэдээлэл, хэргийн зүйлчлэл зэргийг цахимаар харах хамгийн хялбар боломжит  нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа бөгөөд энэ нь шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх, олон нийтийг мэдээллээр хангахад чиглэсэн нэгэн дэвшилттэй алхам болж байна. 

Мэдээллийн технологи, хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын хэлтэс