Эрүү, зөрчлийн хэрэг шийдвэрлэлтийн 2020 оны тайлан