Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны шүүн таслах ажлын мэдээ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 44 хэрэг, зөрчлийн 19 хэрэг хүлээн авсан байна. Үүнээс эрүүгийн 43, зөрчлийн 19 хэргийг хянан шийдвэрлэсэн байна.

Энэ нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал эрүүгийн хэрэг 15.6 хувиар буурсан, зөрчлийн хэрэг 73.6 хувир өссөн үзүүлэлттэй байна.

 

График 1. Шийдвэрлэсэн эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийг

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал:

Шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийг

хэргийн төрлөөр авч үзвэл

 

Хэргийн төрөл

 

 

Нийт

1

Хүнийг алах

 

1

2

Хүний эрүүл мэндэд хүнд хохирол санаатай учруулах

 

 

2

3

Хүний эрүүл мэндэд хүндэвтэр хохирол санаатай учруулах

2

 

4

Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн хохирол санаатай учруулах

10

 

5

Хүчиндэх

1

6

Хулгайлах

6

7

Залилах

1

8

Мал хулгайлах

2

9

Монгол Улсын хилийг хууль бусаар нэвтрэх

3

10

Хахууль авах

1

11

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журам зөрчих

6

12

Хууль бусаар мод бэлтгэх

8

Нийт

43

 

б.Иргэний хэрэг шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 12 дугаар 23-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс 36 хэрэг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал  27.7 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна

 

График 2. Шийдвэрлэсэн иргэний хэргийг

өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал:

 

Үзүүлэлт

Маргааны төрөл

Нийт

1

Хянан шийдвэрлэсэн

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

Хөдөлмөр

 

 

 

 

 

Гэр бүл

 

 

 

2

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн

 

6

 

3

 

2

11

3

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт өөрчлөлт оруулсан

 

9

       6

2

17

4

Анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүчингүй болгосон

 

8

         0

0

8