Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 7 хоног тутмын хэргийн хөдөлгөөний тойм мэдээ №01

2022.01.10-2022.01.14

 

2022.01.17

Нийт хүлээн авсан хэрэг

 

Хугацаа хэтэрсэн хэрэг

 

Шүүх хуралдааныг товлон зарласан тоо

Хойшилсон шүүх хуралдаан, түүний шалтгаан

 

Үлдэгдэл хэргийн тоо

 

 

Иргэний 1

 

Эрүүгийн 0

 

Зөрчлийн 0

0

2

0

Эрүүгийн 2

 

Зөрчлийн 3

 

Иргэний 2

 
 
 

 

 

Тойм мэдээ гаргасан шүүгчийн туслах:                                             Н.Дагидандорж