ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

ХУГАЦАА: 2022.09.19-2022.09.22

ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХЭРГИЙН ТОЙМ

1. Хөвсгөл аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад хянан хэлэлцсэн Ж.Даваадалайгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох захиргааны хэргийг “нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хангаж” шийдвэрлэсэн.