Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ № 36

  1. Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо:

 

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 16 нэхэмжлэл хүлээн авч, 1 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна. 

      2. Иргэний хэргийн хянан шийдвэрлэсэн байдал

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 9 сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар нийт 3 хэрэг шийдвэрлэсэн

-    Шүүх хуралдаанаар 2 хэрэг  

Үүнээс: Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хангасан-1

             Нэхэмжлэлийн шаардлагын зарим хэсгийг хангаж үлдсэнийг хэрэгсэхгүй болгосон-1

             Нэхэмжлэлийг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгосон-0

             Шүүх хуралдаанаар хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэсэн-0

-    Хэргийг хялбаршуулсан журмаар 1 хэрэг, үүнээс

  • Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээсээ татгалзсан-0
  • Хариуцагч нэхэмжлэлийн шаардлагыг зөвшөөрсөн -1
  • Зохигч эвлэрсэн-0
  • Нэхэмжлэлийн шаардлагыг хариуцагч биелүүлсэн-0

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг:

-    Түдгэлзүүлсэн-5

-    Сэргээсэн-3

Хэргийг:

-    Хэрэгсэхгүй болгосон-0

-    Нэхэмжлэлийг буцаасан-0

-    Нэхэмжлэл хүлээн авахаас татгалзсан-3

-    Нэхэмжлэгч нэхэмжлэлээ татан авсан-0

-    Хэрэг шилжүүлсэн-0

      Шүүх хуралдаан товлон зарласан 6 хэрэг, үүнээс шүүх хуралдаан хойшилсон-2 хэрэг байна.

Өмнөх болон энэ долоо хоногт хүлээн авч шийдвэрлэсэн хэрэг, шүүх хурал товлосон, хойшлуулсан шүүх хуралдааны тоог харьцуулан авч үзвэл:

Хүлээн авсан нэхэмжлэл

Шийдвэрлэсэн хэрэг

Товлосон шүүх хуралдаан

Хойшлуулсан шүүх хуралдаан

Өмнөх 7 хоног

16

15

11

3

Энэ 7 хоног

16

3

6

2

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх