1. М.Шагжжавын нэхэмжлэлтэй Хөвсгөл аймгийн Засаг даргад холбогдох захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэх хурлаар шинжээч томилж дүгнэлт гаргуулахаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн, 

2. Аймгийн хяналтын прокурор  М.Ариунцэцэгийн дүгнэлт бүхий гомдолтой Жаргалант сумын БОХ-н улсын байцаагч Б.Пүрэвсүрэнд холбогдох захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэх шүүх хуралдаанаар Зөрчлийн тухай хуулийн заримт зүйл заалт нь үндсэн хуулийн цэцэд маргаантай байгаа гэх үндэслэлээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг түдгэлзүүлсэн.