2021.05.24-05.28-ны өдрийг дуусталх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн                                                                                                                  анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар 
Шүүгч  Огноо, цаг, мин Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шаардлага
1 2 3 4 5 6
Даваа гараг 2021.05.24
1 Б.Мөнхтуяа 5/24/2021 9:00 Б.Нямдаваа   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
2 Н.Бямбасүрэн 5/24/2021 10:00 Н.Гантуяа Ц.Хишигбаяр Хүүхдийн эцэг тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах тухай
3 Р.Сарантуяа 5/24/2021 11:00 Г.Гантөмөр   Хамтын амьдралтай байсан байдал тогтоолгох тухай
4 Р.Сарантуяа 5/24/2021 11:30 "Ази фарм" ХХК "Хөвсгөлийн эмийн эргэлтийн сан" ХК 181.639.264 төгрөг гаргуулах тухай
Мягмар гараг  2021.05.25
5 С.Оюунжаргал 5/25/2021 9:00 Ц.Батцэнгэл   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
6 Г.Даваахүү 5/25/2021 10:00 Ж.Нямжий   Эрх олгосон баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай
7 Г.Даваахүү 5/25/2021 10:30 Д.Бадрал   Эрх олгосон баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай
8 Г.Даваахүү 5/25/2021 11:00 Б.Ганхуяг   Эрх олгосон баримт бичгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай
9 Б.Мөнхтуяа 5/25/2021 14:00 Ш.Туяа Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргаа  Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газрын захиргааны даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн Б/04 дугаар тушаалыг гарсан өдрөөс эхлэн илт хууль бус болохыг тогтоолгуулах, урьд эрхэлж байсан ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг гаргуулах, эрүүл мэндийн даатгал болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх, бичилт хийлгүүлэх тухай
10 С.Оюунжаргал 5/25/2021 16:00 П.Чулуунцэцэг Д.Даваадорж Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай
11 С.Оюунжаргал 5/25/2021 17:00 Д.Отгонбаяр Х.Мөнхжаргал Гэрлэлт цуцлуулах тухай
Пүрэв гараг 2021.05.27
12 Б.Мөнхтуяа 5/27/2021 9:00 Ж.Нямжий   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
13 Б.Мөнхтуяа 5/27/2021 9:20 Ж.Пагамжав   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
14 Б.Отгонбямба 5/27/2021 10:30 Э.Наранцэцэг Д.Мөнх-Очир Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай
15 Б.Отгонбямба 5/27/2021 11:30 Ж.Давхарбаяр Ж.Энхбат Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай
16 Р.Сарантуяа 5/27/2021 14:00 С.Цогоо   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
17 Б.Отгонбямба 5/27/2021 14:30 Г.Дэлгэрзаяа Т.Жамсранжав 4.353.000 төгрөг гаргуулах тухай
18 С.Оюунжаргал 5/27/2021 16:30 С.Отгонбаяр А.Мөрөн Хүүхдийн эцэг тогтоолгож, тэтгэлэг болон 12.000.000 төгрөг гаргуулах тухай
Баасан гараг 2021.05.28
19 Б.Отгонбямба 5/28/2021 10:00 Ш.Даваасүрэн Хөвсгөл аймаг дахь Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн захирал  Сануулах шийтгэл оногдуулсан ажил олгогчийн 2020.04.06-ны өдрийн Б/21, 2020.12.07-ны өдрийн Б/79, 2021.03.05-ны өдрийн Б/25 дугаар тушаалуудыг хүчингүй болгуулж, ерөнхий нягтлан бодогчийн ажилд эгүүлэн тогтоолгож, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлсийг гаргуулах тухай
20 Н.Бямбасүрэн 5/28/2021 12:00 Х.Мөнхнасан А.Азжаргал Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох тухай
21 Б.Мөнхтуяа 5/28/2021 16:00 "Голомт банк" ХХК "Дандар-Өргөө" ХХК 72.154.000 төгрөг гаргуулах тухай
         
  ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ