2021.06.07-06.11-ний өдрийг дуусталх Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн                                                                                                                  анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны зар 
Шүүгч  Огноо, цаг, мин Нэхэмжлэгч Хариуцагч Шаардлага
1 2 3 4 5 6
Даваа гараг 2021.06.07
1 Б.Мөнхтуяа 6/7/2021 9:00 Ч.Батмөнх   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
2 Н.Бямбасүрэн 6/7/2021 9:30 Б.Ганболд Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга  Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн Б/06 дугаартай тушаалыг хүчингүй болгож, Ханх сумын Засаг даргын Тамгын газрын жолоочийн ажилд эгүүлэн тогтоолгох тухай
3 Б.Мөнхтуяа 6/7/2021 11:30 З.Батбаяр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
4 Б.Мөнхтуяа 6/7/2021 12:00 Д.Сарантуяа   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
5 Б.Мөнхтуяа 6/7/2021 12:30 Д.Цагаач С.Мөнгөнтулга Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах тухай
6 Р.Сарантуяа 6/7/2021 14:00 Б.Энхцэцэг Д.Сумаадагва Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах, хамтран өмчлөлийн дундын эд хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдэдээ ногдох хэсэг гаргуулах тухай
Мягмар гараг  2021.06.08
7 Б.Отгонбямба 6/8/2021 9:30 Э.Мөнхцацрал Л.Эрдэнэбаяр Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, хамтран өмчлөлийн дундын эд хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдүүддээ ногдох хэсэг гаргуулах тухай
8 Р.Сарантуяа 6/8/2021 11:30 Их мөнх наран ХХК Б.Солонго 5.414.054 төгрөг гаргуулах тухай
9 Б.Отгонбямба 6/8/2021 14:30 А.Дэлгэрдалай Л.Сүхбаатар 10.400.000 төгрөг гаргуулах тухай
10 Б.Мөнхтуяа 6/8/2021 16:30 Б.Чулуун-Эрдэнэ Б.Баатархүү Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай
11 Н.Бямбасүрэн 6/8/2021 17:00 Б.Уранчимэг Ш.Даваадорж Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай
Пүрэв гараг 2021.06.10
12 Н.Бямбасүрэн 6/10/2021 9:00 Ш.Баяндэлгэр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
13 Н.Бямбасүрэн 6/10/2021 9:30 Ю.Баярсайхан   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
14 Б.Отгонбямба 6/10/2021 10:00 С.Мөнхцэцэг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
15 Б.Отгонбямба 6/10/2021 10:30 Ч.Цэцэгмаа   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
16 Б.Отгонбямба 6/10/2021 11:00 П.Золбаяр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
17 Б.Отгонбямба 6/10/2021 11:30 Н.Болдбаатар   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
18 Н.Бямбасүрэн 6/10/2021 12:00 Д.Бат-Эрдэнэ   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
19 Н.Бямбасүрэн 6/10/2021 12:30 Ж.Бямбадалай   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
20 Р.Сарантуяа 6/10/2021 14:00 Г.Батхуяг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
21 Р.Сарантуяа 6/10/2021 14:30 Д.Дашням   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
22 Р.Сарантуяа 6/10/2021 15:00 Ч.Ариунзул Н.Совджамц Хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах тухай
23 Б.Мөнхтуяа 6/10/2021 16:50 Б.Должинсүрэн Б.Одхүү Гэрлэлт цуцлуулах, хүүхдийн асрамж тогтоолгож, тэтгэлэг гаргуулах тухай
Баасан гараг 2021.06.11
24 Б.Мөнхтуяа 6/11/2021 9:00 Л.Шинжээравдан   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
25 Б.Мөнхтуяа 6/11/2021 9:20 Д.Өсөх-Очир Б.Пүрэв-Очир 1.100.000 төгрөг гаргуулах тухай
26 С.Оюунжаргал 6/11/2021 14:00 С.Отгонбаяр А.Мөрөн Хүүхдийн эцэг тогтоолгож, тэтгэлэг болон 12.000.000 төгрөг гаргуулах тухай
27 Г.Даваахүү 6/11/2021 16:00 С.Хачинпүрэв   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
28 Г.Даваахүү 6/11/2021 16:20 Д.Балдандорж   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
29 Б.Мөнхтуяа 6/11/2021 16:40 Х.Батгэрэл Э.Нэмэхбаяр Хүүхдийн эцэг болон асрамж тогтоолгох тухай
30 Г.Даваахүү 6/11/2021 17:00 Ц.Бадамханд   Иргэний эрх зүйн маргаанд хариуцагчаар оролцвол зохих этгээдийг эрэн сурвалжлуулах тухай
31 Г.Даваахүү 6/11/2021 17:20 Ш.Цэрэнханд   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
32 Г.Даваахүү 6/11/2021 17:40 М.Батбаяр   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай
         
  ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ