Та Хөвсгөл аймгийн шүүх ийн Шүүгчийн туслах  Базаррагчаа овогтой Оюунчимэг-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.