Та Хөвсгөл аймгийн шүүх ийн Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн  Төмөр овогтой Батхишиг-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.