Та Хөвсгөл аймгийн шүүх ийн Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн  Ууганбаяр овогтой Мэнд-Очир-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.