Та Хөвсгөл аймгийн шүүх ийн Нарийн бичгийн дарга  Оюунжаргал овогтой Өлзийбуян-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.