Та Хөвсгөл аймгийн шүүх ийн Нарийн бичгийн дарга  Найдандорж овогтой Алтанхундага-д санал, хүсэлт гаргах гэж байна.

Та доорх талбарыг үнэн зөв бөглөсөнөөр бид танд утас болон цахимаар хариу мэдэгдэнэ.