Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2020-10-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймагт эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж байна

Маргаан шийдвэрлэх сонголтод аргууд дэлхийн олон улс оронд өргөн тархаж байгаа билээ. Маргалдагч талууд зуучлагчийн дэмжлэгтэйгээр маргаанаа эвийн журмаар, харилцан сэтгэл ханамжийн баталгаатай шийдэлд хүрэхийг эвлэрүүлэн зуучлал гэнэ.

Огноо: 2020-10-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Эвлэрүүлэн зуучлалын талаар мэдээлэл өгч, санал асуулга авлаа

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, сургалт, судалгааны багийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу иргэдэд шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор Эвлэрүүлэн зуучлагч Ж.Лхамдолгор, туслах Х.Отгонбаяр нар Мөр

Огноо: 2020-10-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Сургалт зохион байгуулав

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын нягтлан бодогч Ё.Байгальмаа “Ээлжийн амралт олгох тухай” сэдвээр захиргаа болон үйлчилгээний ажилтнуудад дотоод сургалт зохион байгууллаа.

Огноо: 2020-10-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн залуучуудын зөвлөлийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн боллоо

Шүүхийн залуучуудын зөвлөлийн нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн “Титэм” сургуулийн спорт зааланд 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Огноо: 2020-10-19  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №35

Тус шүүх нь 2020 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 9 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.