Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-09-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 3 дугаар улиралд нийт 1070 нэхэмжлэлийг хүлээн авсан нь 2021 оны 3 дугаар улиралтай харьцуулахад 58 нэхэмжлэл бага буюу 5,5% буурсан үзүүлэлттэй байна.

Огноо: 2022-09-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ № 36

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 16 нэхэмжлэл хүлээн авч, 1 нэхэмжлэлийг хүлээн ава

Огноо: 2022-09-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №31

Тус шүүх нь 2022 оны 9 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 2022 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 9 хүнд холбогдох 9 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 7 хүнд холбогдох 7 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан ба

Огноо: 2022-09-26  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгуулав

Шүүхийн сургалт, судалгааны багийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Т.Батхишиг шүүхийн захиргааны болон үйлчилгээний ажилтнуудад “Эд мөрийн баримт хүлээн авах, хадгалах, устгах, буцаан олгох” сэдвээр сургалт зохион байгу

Огноо: 2022-09-22  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ

1. Хөвсгөл аймаг дахь захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдаанаар 2022 оны 09 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад хянан хэлэлцсэн Ж.Даваадалайгийн нэхэмжлэлтэй, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэст холбогдох захиргааны хэргийг “нэхэмжл