Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2021-01-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Телевизэд мэдээлэл өглөө

Шүүгчийн туслах Н.Дагидандорж, С.Ууганбаяр, Б.Ууганбаяр, Б.Адъяасүрэн, Эвлэрүүлэн зуучлагч Ж.Лхамдолгор нар “Хөвсгөл ард түмний телевиз”-ээр дамжуулан анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны шүүн таслах ажлын мэдээ, эвлэрүүлэн зуучлалын 2020 оны м

Огноо: 2021-01-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №03

Тус шүүх нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 12 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2021-01-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2020 оны шүүн таслах ажлын мэдээ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2020 онд иргэн, аж ахуй нэгжээс 37 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авснаас 27 нэхэмжлэлд захиргааны хэрэг үүсгэж, 9 нэхэмжлэлийг Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлд за

Огноо: 2021-01-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2020 оны шүүн таслах ажлын мэдээ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс эрүүгийн 44 хэрэг, зөрчлийн 19 хэрэг хү

Огноо: 2021-01-20  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

Тус шүүх нь 2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд аймгийн прокурорын газраас шинээр 5 хүнд холбогдох 5 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.