Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2023 оны эхний хагас жилд Хөвсгөл аймгийн Прокурорын газраас 228 хүнд холбогдох 208 эрүүгийн хэрэг хүлээн авснаас 21 хүнд холбогдох эрүүгийн 17 хэргийг прокурорт буцааж, 261 хүнд холбогдох

Огноо: 2023-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар 781 нэхэмжлэлийг шинээр хүлээн авсан, өмнөх оны үлдэгдэл 265 хэрэг, хүчингүй болж дахин шийдвэрлүүлэхээр анхан шатны шүүхэд буцаасан 7 хэрэг, өөр

Огноо: 2023-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал нь өмнөх оны үлдэгдэл 44 өргөдөл дээр иргэний эрх зүйн маргаантай 285, гэр бүлийн эрх зүйн маргаантай 99, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаантай 2, Шүүхээс иргэний хэрэг ү

Огноо: 2023-06-27  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2023 оны хагас жилийн тайлан мэдээгээр өмнөх оны 15 хэрэг дээр шинээр 188 хэрэг, нэхэмжлэл хүлээн авснаас, 180 нэхэмжлэлд захиргааны хэрэг үүсгэж, 8 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж, буцаасан

Огноо: 2023-06-26  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2023 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх 2023 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Хөвсг