Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-01-10  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №01

1.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 74 нэхэмжлэл хүлээн авч, 24 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна.

Огноо: 2022-01-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шүүхийн Иргэдийн төлөөлөгч нар сургалт зохион байгууллаа

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны ажлын төлөвлөгөөний дагуу тус шүүхийн шүүгч Б.Мөнхтуяа, шүүгчийн туслах Т.Батхишиг нар 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Түнэл суманд ажиллаж, Шүүхийн иргэдийн тө

Огноо: 2022-01-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙНАНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2021 ОНЫ ТАЙЛАН МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийнанхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлал нь 2021 онд иргэн, хуулийн этгээдээс 717 өргөдөл хүлээн авч 333 өргөдлийг амжилттай шийдвэрлэсэн байна.

Огноо: 2022-01-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

1. Эрүүгийн хэргийг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 онд аймгийн прокурорын газраас 394 хүнд холбогдох 363 эрүүгийн хэрэг хүлээн авснаас 15 хүнд холбогдох эрүүгийн 10 хэргийг прокурорт буцааж, 30

Огноо: 2022-01-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2021 ОНЫ БҮТЭН ЖИЛИЙН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2021 оны бүтэн жилийн байдлаар нийт шийдвэрлэвэл зохих 51 хэрэг байснаас 44 хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэж, тайлант хугацааны эцэст 7 хэргийн үлдэгдэлтэй байна. Хөвсгөл аймаг дахь Захир