Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-04-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №15

Тус шүүх нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 8 хүнд холбогдох 7 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 27 хүнд холбогдох 27 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан

Огноо: 2022-04-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №14

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2022 оны 4 дүгээр сарын 08-ны өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 27 нэхэмжлэл хүлээн авч, 3 нэхэмжлэлийг хүлээн ав

Огноо: 2022-04-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №13

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 2022 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 29 нэхэмжлэл хүлээн авч, 4 нэхэмжлэлийг хүлээн ав

Огноо: 2022-04-11  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №14

Тус шүүх нь 2022 оны 4 дүгээр сарын 04-нөөс өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 6 хүнд холбогдох 6 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна

Огноо: 2022-04-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №13

Тус шүүх нь 2022 оны 03 дугаар сарын 28-наас өдрөөс 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 2 хүнд холбогдох 2 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.