Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-04-04  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх 2022 оны 1 дүгээр улиралд эрүүгийн 97 хэрэг, зөрчлийн 191 хэргийг хянан шийдвэрлэж, 195 хүнд зөрчлийн шийтгэл оногдуулж шийдвэрлэсэн байна. 1 хүнд оногдуулсан торгох ялыг хорих ялаар, 1 хүнд

Огноо: 2022-04-02  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ШҮҮН ТАСЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Тус шүүх энэ оны 1 дүгээр улирлын байдлаар 355 нэхэмжлэлийг хүлээн авсан нь өнгөрсөн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0.8 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Огноо: 2022-04-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар өмнөх оны үлдэгдэл 7 хэрэг дээр 13 нэхэмжлэл шинээр хүлээн авснаас, 5 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзан буцааж, 8 нэхэмжлэлд захиргааны хэрэг үүсгэсэн байна.

Огноо: 2022-04-01  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ I-Р УЛИРАЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны 2022 оны i-р улиралын тойм мэдээ

Огноо: 2022-03-31  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЭРҮҮ, ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ЭРҮҮ БОЛОН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

а.Эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэсэн байдал Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх нь 2022 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 8 эрүүгийн хэрэг, 9 зөрчлийн хэрэг хүлээн авч, үүнэ