Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-06-15  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр суманд ажиллаа

Шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх, зөрчигдсөн эрхийг сэргээх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлагч Ж.Лхамдолгор, эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах Х

Огноо: 2022-06-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №22

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2022 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 4 хүнд холбогдох 3 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 21 хүнд холбогдох 21 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан б

Огноо: 2022-06-07  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №21

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 13 хүнд холбогдох 13 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 24 хүнд холбогдох 24 зөрчлийн хэрэг хүлээн авса

Огноо: 2022-06-06  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Дотоодын сургалт зохион байгууллаа

Шүүхийн сургалт, судалгааны багийн төлөвлөгөөнд заасны дагуу Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль тогтоомжууд болон түүнд нийцүүлэн гаргасан журмын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Отгонтуул шүүхийн захиргаа болон үйлчилгээний а

Огноо: 2022-05-25  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №20

Тус шүүх нь 2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 11 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг, Хөвсгөл аймаг дахь цагдаагийн газраас 24 хүнд холбогдох 24 зөрчлийн хэрэг хүлээн авсан