Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2023-07-28  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шийдвэрийн тойм

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Огноо: 2023-07-21  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Хөвсгөл аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн процессын тойм

Огноо: 2023-07-05  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

Огноо: 2023-06-29  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Архивын нэгдсэн тооллогын үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар ярилцлаа

Шүүхийн архивын баримтын бодит тоог тогтоох, баримтад нягтлан шалгалт хийх, архивын баримтыг байнга хадгалах, түр хадгалах, 70 жил хадгалахаар ялгаж хадгалах хугацааг тогтоох, тооллогын үр дүнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор Шүүхийн ерөнхи

Огноо: 2023-06-29  |  Ангилал: 1 Дэлгэрэнгүй

Түнэл, Чандмань-Өндөр, Цагаан-Үүр сумдад нүүдэллэн ажилалаа

Шүүхийн үйлчилгээний хүртээмжийг дээшлүүлэх, хэрэгт авагдсан нотлох баримтуудыг тухайн хэрэгт хамааралтай, ач холбогдолтой, үнэн зөв, эргэлзээгүй талаас нь үнэлэх хуульд заасан журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анх