Мэдээ мэдээлэл


Огноо: 2022-01-18  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХ ДЭХ ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАЛЫН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААРХ ТОЙМ МЭДЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь иргэний хэргийн анхан шатны шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалд 2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар ИЭЗ маргаантай 26, ГБЭЗ маргаантай 21, шүүхээс ИХҮД ирүүлсэн нэхэмжлэл 6 нийт 53 өргөдөл мат

Огноо: 2022-01-17  |  Ангилал: Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын иргэний хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

.Хүлээн авсан нэхэмжлэлийн тоо: 2022 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 1 дүгээр сарын 14-ний өдрийн байдлаар Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн шүүх нийт 37 нэхэмжлэл хүлээн авч, 3 нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан байна.

Огноо: 2022-01-17  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн 7 хоног тутмын эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний мэдээ №02

1. Эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байдал: Тус шүүх нь 2022 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс 2022 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хооронд тус аймгийн Прокурорын газраас шинээр 9 хүнд холбогдох 8 эрүүгийн хэрэг хүлээн авсан байна.

Огноо: 2022-01-14  |  Ангилал: news Дэлгэрэнгүй

Шатар, 100 буудалт даамны тэмцээн зохион байгууллаа

Монгол Улсад Ардчилсан шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 30 жилийн ойг тохиолдуулан Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газраас шүүгч, ажилтнуудын дунд Шатар, 100 буудалт даамны тэмцээнийг амжилттай зохион байгууллаа.