Хөвсгөл аймгийн Эрүү, Иргэн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн процесс