Эвлэрүүлэн зуучлагч танилцуулга

      

              Хөвсгөл аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн                                   Эвлэрүүлэн зуучлагчийн туслах ажилтан
                    анхан шатны шүүх дэх Эвлэрүүлэн зуучлагч                                                                             Х.Отгонбаяр
                                                  
Ж.Лхамдолгор                                                                                                            Утас: 94074748
                                        Утас: 70382065, 89949699