Тамгын газрын дарга

Хөвсгөл аймаг дахь шүүхийн Тамгын газрын дарга
Төрийн захиргааны эрхэлсэн түшмэл
Б.Амартүвшин
Утас: 70384652